Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

Prin această politică vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Situl principal al Atelierului Domniței precum și buticul (situl curent) sînt deținute și operate de Terente C. Mihai-Lucian Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în sat Păulești, str. Bucegi, nr. 21, com. Păulești, jud. Prahova. 

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, avem are obligația de a administra în condiții de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor personale este comercial. Avem nevoie de numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon pentru a vă putea livra produsele comandate prin intermediul buticului și pentru a vă emite documentele fiscale.

Colectarea datelor personale se realizează excusiv prin intermediul sitului, prin formularul de comandă.

Datele personale colectate sînt destinate utilizării de către noi - Terente C. Mihai-Lucian Persoană Fizică Autorizată, exclusiv în scopul menționat anterior, şi nu sînt transferate către alte persoane fizice sau juridice, cu excepția companiilor de curierat cu care livrăm coletele și a platformei logistice E-Colet

Companiile de curierat pe care le aveți la dispoziție ca opțiuni privind livrarea sînt cele din oferta furnizorului nostru, E-Colet. În plus, aveți și posibilitatea livrării prin Poșta Romănă a produselor comandate. 

Pentru detalii privind politicile de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal ale companiilor menționate anterior, vă rugăm să consultați siturile de internet ale acestora, respectiv:

Nu sînteți obligați să ne furnizați datele, dar în cazul refuzului, nu vă putem livra produsele.

În cazul în care nu vă exercitați dreptul de stergere a datelor personale, acestea sînt stocate pe perioadă nedeterminată.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră asupra datelor personale - respectiv dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, aveți la dispoziție secțiunea Instrumente GDPR din Contul Meu.

Pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, implementăm măsuri tehnice și bune practici specifice industriei web. Datele sînt stocate pe servere securizate, localizate în România. Transferul datelor către sit se realizează prin protocol securizat SSL.

 

Bazat pe OpenCart Tradus de ShopThemer
Atelierul Domniței © 2022